ติดต่อ : 037-285-347

สามารถนำบิลค่าน้ำประปาไปจ่ายที่เซเว่นได้แล้ว

จ่ายบิลที่เซเว่นได้แล้วนะ

ตอนนี้กองการประปา อบต.ท่าตูม ได้ขยายช่องทางการชำระเงิน ให้ผู้ใช้น้ำสามารถจ่ายที่เคาเตอร์เซอร์วิส เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ทุกสาขาแล้วนะ หรือถ้ายังสะดวกจ่ายที่กองการประปา ก็ยังจ่ายได้อยู่

เราจะพัฒนาระบบให้เข้าถึงผู้ใช้น้ำได้ง่ายขึ้น ยินดีรับคำติชมเพื่อพัฒนา กองการประปาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ผู้ใช้น้ำของ อบต.เรา

Email Us At info@prapathatoom.com

ข่าวแนะนำ

ประกาศ

ข้อบัญญติการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๒

May 27, 2021

ประกาศใช้ข้อบัญญติใหม่


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม กองการประปา

May 24, 2021

กองการประปาได้มีกำหนดข้อบัญญัติใหม่ขึ้น


เรายินดีให้คำปรึกษาเรื่องน้ำประปา